آینه کنسول خمره ای 130

کنسول و قاب آینه سروناز کوچک

از خانواده کنسول های خمره ای

جنس تمام چوب به استثنای صفحه که روکش چوب هست

صفحه دو ورق تمام روکش

طول کنسول 130 سانتی متر

رنگ به سلیقه مشتری در انواع مات و براق

در رنگهای روشن، طرحهای معرق کار نمی شود و فقط در صورت تمایل مشتری، امکان ارائه با نقاشی هست.

قیمت: 
4/680/000 تومان تسویه درب منزل
قیمت برای شما: 
3/480/000 تومان تسویه آنلاین