مبل راحتی

فارسی

دکوراسیون مدرن، کلاسیک یا هر دو؟

فارسی

● خانه خود را فروشگاه نکنید

اغلب ما، بارها دیده ایم که افراد در خانه های خود تلفیقی نازیبا و نامتناسب از دو سبک «دکوراسیون سنتی با مدرن» یا «دکوراسیون کلاسیک با مدرن» را به کار می برند، بدون اینکه تعریف درستی از سبک ها و نحوه تلفیق درست آنها با یکدیگر داشته باشند.

در بسیاری از این موارد، افراد اصلا در پی چیدمان دکوراسیونی تلفیقی نیستند و صرف ناآگاهی و ناآشنایی آنان با انواع سبک های دکوراسیون، چیدمان درست و نحوه صحیح تلفیق آن، اقدام به چیدمان چنین دکورهای نامناسبی می کنند.

● گام های اساسی برای تلفیق سبک ها