تماس با نمایشگاه جهیزیه

آدرس شعبه مرکزی:

بازار مبل ایران (خیابان یافت آباد شرقی) جنب 8 متری مختاری

شماره تماس:

02166236955

09352258529

توجه مهم:

آدرس درج شده برای شعبه مرکزی، نمایشگاه حضوری برای کارهای آینه کنسول می باشد، و سایر محصولات بازدید حضوری نداشته و ارسال از درب کارخانه، انجام می شود